Conselleria de Política Territorial,
Obres Publiques i Mobilitat

Xarxa d’Itineraris Recreatius

Aquesta xarxa integrada dins la XINM es refereix als itineraris de llarg recorregut que tenen, per les seues característiques, una vocació clarament recreativa i/o esportiva.  Cal destacar d´entre ells:

Eurovelo
És una xarxa d’itineraris transnacionals que configuren una malla d’àmbit europeu.  Està estructurada en 15 rutes diferents que abasten 70.000 km, 6.000 dels quals corresponen a la ruta del Mediterrani que uneix Cadis amb Atenes passant per la Comunitat Valenciana.  És una iniciativa de la Federació Europea de Ciclistes (ECF).

Més info ací

Ruta històrica Via Augusta
Seguint la històrica calçada construida fa més de 2.000 anys pels romans, la Via Augusta és la precursora del corredor mediterrani i està en la llista indicativa de patrimonis mundials de la UNESCO.  Travessa el territori valencià amb ramals que uneixen els antics nuclis romans rellevants. Per a la seua materialització es van recuperant els seus tractas toriginals, que van essent incorporats a la Via Augusta.

Més info ací

Via litoral
Es un itinerari ciclovianant que discorre en paral·lel al litoral de la Comunitat Valenciana, connectant els seus llocs més emblemàtics.  En formar part de la infraestructura verda del litoral, té vocació de connectar indrets de gran valor ambiental i atractiu natural.

Més info ací

Visor de ciclo-rutes
Amb l´objectiu d´assolir la màxima difusió de les ciclo-rutes a la CV, el visor cartogràfic de la Generalitat, ha inclòs els itineraris apropiats per a aquests desplaçaments no motoritzats.

Entre la informació d’accés lliure, a més dels itineraris s’inclou informació rellevant com la seua amplària, si l’ ús és exclussiu per a bicicletes/vianants, i altres dades d’interés.

L’inventari que es posa a disposició és un instrument dinàmic, amb vocació col·laborativa, que anirà completant-se amb noves realitzacions i aportacions. En aquest sentit, està previst obrir línies de col·laboració amb ajuntaments, diputacions i altres organismes públics, a fi d’incorporar a l’inventari de la Generalitat, els nous itineraris que altres administracions vagen completant. Es preveu a més que hi puguen incorporar-se també els traçats urbans.

Els itineraris recollits en el Visor són descarregables en els formats més habituals utilitzats per a aquesta mena de rutes.  Així, amb la instal·lació al telèfon mòbil d’una de les diferents apps disponibles en el mercat amb visor de mapes, les persones usuàries disposaran d’un sistema de suport que els guie en els seus itineraris.

Ver mapa en el Visor de ciclo-rutes