Conselleria de Política Territorial,
Obres Publiques i Mobilitat

Obres Públiques projecta una passarel·la de bicis i vianants en la CV-35 al pas per San Antonio de Benagéber

La passarel·la solucionarà els problemes de comunicació entre el nucli urbà de San Antonio de Benagéber i les urbanitzacions pròximes
Al mateix temps, facilitarà l’accés a les rutes ciclistes situades al nord-est de l’autovia

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha tret a licitació pública la redacció del projecte per a la construcció d’una passarel·la de bicicletes i vianants en l’autovia CV-35 al terme municipal de San Antonio de Benagéber.

Segons ha indicat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, l’objectiu és “oferir una solució als problemes de comunicació de bicis i vianants entre el nucli urbà de San Antonio de Benagéber i les urbanitzacions situades a l’altre marge de l’autovia CV-35 i, al mateix temps, facilitar l’accés a les rutes ciclistes situades al nord-est de l’autovia”.

Es dona la circumstància que la CV-35 presenta desenvolupaments urbanístics situats als dos marges i no té itineraris adequats per al trànsit ciclista i per als vianants, ja que les estructures que passen sobre l’autovia estan dissenyades únicament per al trànsit motoritzat.

A l’entorn de San Antonio de Benagéber, al nord-est de l’autovia CV-35, hi ha diverses rutes ciclistes “molt apreciades i demanades pels esportistes, a les quals s’accedeix -ha explicat el conseller- amb dificultat des de les nombroses urbanitzacions de l’entorn, ja que no hi ha un punt per a creuar adequadament aquesta autovia”.

A més, el municipi de San Antonio de Benagéber no compta en l’actualitat amb un itinerari de bicicletes i vianants que connecte el nucli del municipi amb les urbanitzacions confrontants a l’altre marge de l’autovia CV-35, especialment amb el desenvolupament de la urbanització Montesano i El Perigall.

Donar servei als ciclistes

Així, amb la construcció de la passarel·la es donarà solució al dèficit d’infraestructures existent en la zona per a comunicar les urbanitzacions de les dues bandes de l’autovia entre si i amb el nucli urbà de San Antonio. A més, i d’altra banda, es donarà servei als ciclistes que es dirigisquen cap a altres rutes i focus més llunyans d’atracció, com ho són els espais naturals de Porta Coeli i la serra Calderona.

D’aquesta manera, l’actuació de permeabilització de l’autovia CV-35 contribuirà als objectius de “promoció del patrimoni natural i cultural i de connexió de la població cap a espais naturals a través de sendes pedalables”, ha apuntat el conseller.
Impulsar la mobilitat sostenible

Aquest projecte obeeix a la política que està desenvolupant la Conselleria d’impulsar la mobilitat sostenible tant quotidiana com de cicloturisme. Per això, es pretén implantar una xarxa de vies de bicis i vianants estesa al llarg de tota la Comunitat Valenciana (XINM), en col·laboració amb les altres administracions. Cal tindre en compte que les grans infraestructures (autovies, línies ferroviàries, lleres i d’altres) constitueixen barreres físiques que dificulten la continuïtat dels itineraris de bicicletes i vianants.

En aquest sentit, per a dotar la xarxa de continuïtat, funcionalitat i seguretat, és necessari permeabilitzar aquestes infraestructures mitjançant encreuaments a nivells diferents.

El projecte

La redacció del projecte que ha eixit a licitació pública disposa d’un pressupost base de 47.248,95 euros i l’àmbit d’actuació se situa a l’altura del punt quilomètric 15 de l’autovia CV-35, al terme municipal de San Antonio de Benagéber, al costat de la urbanització Montesano i El Perigall. Les persones interessades tenen fins al dia 1 de juny per a presentar les seues propostes.