Conselleria de Política Territorial,
Obres Publiques i Mobilitat

Ciclem

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat inclou entre les seues línies prioritàries d’actuació el foment i suport als modes de desplaçament sostenibles, com a instrument al servei d’un sistema de mobilitat respectuós amb el medi ambient i la qualitat urbana, inclusiu i eina decisiva front al canvi climàtic.

El nou paradigma de mobilitat sorgit com a conseqüència de la pandèmia de la VMP obliga les administracions a l’impuls decidit a les formes de mobilitat, com la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP), que oferisquen alternatives de qualitat per als desplaçaments personals.  Al centre d’aquest plantejament se situa Ciclem, el Pla d’Impuls a la bicicleta, per tal d’assolir per a aquest mode el paper decisiu que sens dubte està cridat a exercir dins dels sistemes de mobilitat avançats. Al capdavant del Pla, la Generalitat ha creat l’Oficina Valenciana de la Bicicleta, depenent de la Conselleria de política territorial, obres públiques i mobilitat, i que s’integrarà en el Fòrum de la Mobilitat de la CV.

L’Oficina Valenciana de la Bicicleta concentra les diferents iniciatives i línies de treball que, amb l’objectiu estratègic de promoure la utilització de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, es duen a terme en la Conselleria de política territorial, obres públiques i mobilitat.

Dins les accions de l’Oficina Valenciana de la Bicicleta està la centralització d’informació sobre actuacions d’infraestructura previstes o en desenvolupament, l’Impuls a actuacions de coordinació –coordinació sistemes públics de lloguer de bicicletes, condicions d´us de les bicicletes en aparcaments park and ride, la coordinació i integració tarifària entre sistemes de lloguer públic i transport públic, la direcció d’estudis en relació amb aquest mode, constituir una via de participació ciutadana per a les iniciatives en aquest camp, la concertació amb associacions i col·lectius del sector, la interlocució amb altres administracions en la redacció de normativa, l’establiment de subvencions i ajudes, la Informació sobre normativa i qüestions relacionades amb la bicicleta, canalitzar queixes/suggeriments, l’impuls a un registre de bicicletes, el desenvolupament d’instruments com a apps per a la localització de bicicletes o de rutes urbanes, desenvolupar campanyes en xarxes socials i mitjans, l’organització d’esdeveniments, l’Impuls a la sensibilització a través de l’educació viària, i en general dur a terme qualsevol iniciativa de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat centrada en aquest mode de transport.